Historia Koła
Aktualności - Rok 2014
 
Za nami pracowity rok 2014-sty. Czemu pracowity? Sprawdźcie sami!
Więcej…
 
Podsumowanie Roku 2013


 2013-stym wiele się działo, dlatego poniżej przypominamy najciekawsze wydarzenia z naszej działalności z ubiegłego roku.

Więcej…
 
Zmiana nazwy Koła

15 kwietnia 2013 roku na wniosek ówczesnej Prezes Koła, Anny Dąbrowskiej, nastąpiła zmiana nazwy Koła z Studenckie Koło Naukowe Chemików "Alkahest" na Koło Naukowe "Alkahest".
 
Współpraca z etutor.pl

 

Nasze koło nawiązało współpracę ze szkołą języka angielskiego online - eTutor.pl.

eTutor.pl to pierwsza w Polsce internetowa szkoła języka angielskiego. Kursy eTutor wykorzystują najnowsze osiągnięcia z dziedziny e-learningu, takie jak multireprezentacja czy algorytm indywidualnie planujący powtórki.

Lekcje w eTutor oparte są o multimedialne materiały, w tym filmy wideo i nagrania MP3 native speakerów. Treść kursu prezentowana jest na różne sposoby za pomocą zdjęć i dźwięku, budując sieć skojarzeń w głowie użytkownika – od pojedynczych słów, do kompletnych wypowiedzi.

 
"Mobilna Nauka 2012"

 

Od 10 grudnia 2011 do 15 stycznia 2012, na terenie Lublina i okolic organizowana była rekrutacja studentów, którzy chcieli przyłączyć się do najnowszego projektu Fundacji Rozwoju Wolontariatu „Mobilna Nauka”.

Celem projektu było promowanie wolontariatu w środowisku akademickim oraz rozwijanie i pobudzanie kreatywności wraz z szerzeniem innowacyjnych form edukowania młodzieży gimnazjalnej z zakresu nauk przyrodniczych. Wolontariusze odwiedzili 6 lokalnych szkół z powiatu lubelskiego. Studenci zostali przygotowani przez kadrę trenerów Fundacji Rozwoju Wolontariatu do przeprowadzenia warsztatów z młodzieżą gimnazjalną poprzez szkolenia.

Specjalistyczne szkolenia: pierwsze z pedagogiki zabawy zaś podczas drugiego 6 godzinnego szkolenia studenci-wolontariusze poznali aktywne metody pracy oraz planowali i przygotowali scenariusze pokazów dla uczniów. Projekt „Mobilna nauka” był możliwością wspólnego rozwijania swoich pasji związanych z naukami przyrodniczymi, poprzez przeprowadzanie interaktywnych pokazów wraz z praktycznym wykorzystaniem umiejętności w trakcie przeprowadzania doświadczeń przeprowadzanych w warunkach podobnych do tych jakie panują w laboratoriach.

 
Działalność w latach 2009-2011
 
- 23 listopada 2009 - Spotkanie Koła, na którym zaprezentowano referaty: mgr Adama Chomickiego pt. "Ciśnieniowa elektrochromatografia planarna jako nowa metoda wysokosprawnej separacji mieszanin substancji" oraz mgr Piotra Nankiewicza - "Influenza virus"
- 12 grudnia 2009 - Udział w Zjeździe Zimowym SS PTChem w Warszawie
- 16 grudnia 2009 - Opłatkowe spotkanie Koła, na którym mgr Tomasz Banach wygłosił referat pt. "Potęga zapachu" 
- 10 marca 2010 - Spotkanie Koła, na którym zaprezentowano referaty: mgr Bogny Tomaszewskiej pt. "What can we do with Hydrogen" oraz Karola Nowackiego - "Zawęglanie katalizatorów podczas reformingu parowego etanolu"
- 24 marca 2010 - Pokazy chemiczne członków Koła dla członków i sympatyków SKNCh "Alkahest"
- 28 kwietnia 2010 - Spotkanie Koła, na którym zaprezentowano referat Alicji Osypiuk pt. "Open Cola - zrób to sam"; podczas spotkania wystąpiło 2 członków KN "Bioaktywni"
- 19 maja 2010 - Spotkanie członków Koła z Dyrektorem ds. rozwoju Zakładów Chemicznych Permedia S. A.
- 11 grudnia 1010 - Udział w Zjeździe Zimowym SS PTChem w Warszawie
- 2010 - Współorganizacja I Ogólnopolskiej Konferencji "Nowoczesne Metody Doświadczalne w Fizyce i Chemii"
- 14 grudnia 2010 - Spotkanie Koła, podczas którego mgr Kinga Niedziółka zaprezentowała referat pt. "Chemiczne metody barwienia szklanych bombek"
- 21 stycznia 2011 - Spotkanie Koła, na którym Justyna Wierzbicka zaprezentowała prezentację pt. "Polimery na wieszaku" oraz Dawid Myśliwiec wygłosił referat pt. "Kilka słów o życiu na krawędzi niebytu, czyli zasada antropiczna"
- 24 lutego 2011 - Spotkanie Koła, podczas którego Anna Dąbrowska wygłosiła referat pt. "Dar Księcia Giolo, czyli tatuażu słów kilka" oraz mgr Wojciech Płaziński - "Modelowanie molekularne. Teoria a praktyka"
- 23 marca 2011 - Spotkanie Koła, na którym zaprezentowano referaty: Tomasza Olejnika - "Reakcje metamezy - syntezy przyszłości" oraz Jarosława Madeja - "KERS - Kinetic Energy Recovery System"
- 19 kwietnia 2011 - Spotkanie Koła, podczas którego Justyna Pawlonka wygłosiła prezentację pt. "Chemia w miłości"
- 24 listopada 2011 - Spotkanie Koła, podczas którego Dawid Myśliwiec zaprezentował referat pt. "Króliki doświadczalne" 
 
Wrzesień 2008
 
Wśród ponad 700 uczestników 51 Zjazdu PTChem i SITPChem z wielu regionów naszego kraju znaleźli się członkowie SKNCh „Alkahest”.
 
Zaprezentowali 2 komunikaty ustne i 4 komunikaty plakatowe. Ponadto jeden z członków Koła – Tomasz Warzocha – podczas Ceremonii Otwarcia Zjazdu odebrał nagrodę za jedną z najlepszych prac magisterskich 2007 roku. Pod koniec września miał również miejsce V Lubelski Festiwal Nauki, w którego przygotowanie i realizację zaangażowali się członkowie SKNChem „Alkahest”.
 
Maj 2008

 

Członkowie Sekcji Światłowodowej SKNCh „Alkahest” wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Forum Młodych SPIE” w Wildze organizowanej przez warszawski studencki chapter SPIE, gdzie mgr Małgorzata Gil wygłosiła ustny referat pt. „PhotoDSC”, który cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Ponadto odbyła się prezentacja dotychczasowych osiągnięć i działań Lubelskiego Studenckiego Chapteru SPIE (w tym Sekcji Światłowodowej SKNCh „Alkahest”) podczas „Firs Symposium of the Photonics Society Of Poland” odbywającego się w Warszawie.

Kolejnym przedsięwzięciem w jakim udział wzięli udział członkowie Koła była wymiana studencka z Politechniką Wrocławską – warsztaty naukowe we Wrocławiu. Jest to efekt już kilkuletniej współpracy ośrodka lubelskiego z wrocławskim.

 
Kwiecień 2008

 

Członkowie SKNCh „Alkahest” wzięli udział w Zjeździe Letnim Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Sulejowie, gdzie zaprezentowali 6 komunikatów ustnych oraz 6 posterów.

Wyjazd okazał się sukcesem, gdyż mgr Małgorzata Gil dostała I nagrodę w kategorii „Komunikat z badań własnych” za pracę pt. „PhotoDSC”, Agata Maziarka oraz Dorota Pietras-Ożga otrzymały I nagrodę w kategorii „Komunikat przeglądowy” za pracę pt. „Liposomy – źródło zdrowia i urody” oraz  Dorota Pietras – Ożga otrzymała wyróżnienie za poster pt. „Świetliki na fali pożądania”, Anna Borkowska otrzymała I nagrodę w kategorii „Poster przeglądowy” za pracę pt. „Atmosfery obiektów układu słonecznego” oraz pan Artur Borkowski wraz z mgr Małgorzata Gil zostali wyróżnieni za poster w oparciu o badania własne – „Światłowody świecące bokiem”.

Ogólnopolska akcja „Dziewczyny na Politechniki” stała się kolejnym pretekstem do promocji Koła i jego działań. W ramach wyżej wspomnianej akcji członkowie SKNCh „Alkahest” wspólnie z SKN „Foton” zaprezentowali dwie „suknie światłowodowe”, „Machu Świstu” oraz „Płonące Drzewko Szczęścia” – zrealizowane już projekty.

Pani mgr Małgorzata Gil uczestniczyła w konferencji XIII Ogólnopolskim Forum Ratownictwa w Inowrocławiu, podczas której wzięła udział w warsztatach z ratownictwa chemicznego.

Miesiąc kwiecień to również obchody Dni Chemika, w ramach których analogicznie do poprzednich lat zorganizowano Sesję Posterową, w której zaprezentowano m.in. postery nagrodzone i wyróżnione na Wiosennym Zjeździe Naukowym Sekcji Studenckiej PTChem w Sulejowie.

Członkowie Koła oraz goszczący studenci z Politechniki Wrocławskiej wzięli udział w jubileuszowym X Balu Chemika.

Ponadto po raz drugi zorganizowano na Wydziale Chemii mini–sympozjum „Światłowody i ich zastosowania”, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Gościem specjalnym była pani dr Elżbieta Bereś – Pawlik z Politechniki Wrocławskiej. Ciekawe referaty zarówno gości jak i gospodarzy prezentowały wysoki poziom naukowy, co zgodnie potwierdzili profesorowie biorący udział w mini–sympozjum.

 
Działalność w latach 2007-2008
 
- Nawiązanie współpracy z Kołem Naukowym "Foton" działającym przy Politechnice Lubelskiej w celu realizacji projektu "Obrazowód"
- Udział w Dniach Otwartych Wydziału Chemii UMCS 2007
- 18-22 kwietnia 2007 - Udział w Zjeździe Wiosennym SS PTChem w Tylmanowej
- Szkoła Spektroskopii NMR w Łodzi: członkowie SKNCh "Alkahest" oraz KN "Bioaktywni" wzięli udział w organizacji sesji posterowej będącej częścią Dni Chemika; wieczorem odbył się tradycyjny Bal Chemika, na którym gościnnie bawili się studenci z Politechniki Wrocławskiej
- kwiecień 2007 - Mini-Sympozjum "Światłowody i ich zastosowania" zorganizowana przez Sekcję Światłowodową SKNCh "Alkahest": mini-sympozjum stanowiło integralną część Dni Chemika i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podczas mini-sympozjum podjęto wstępną deklarację współpracy z goszczącymi wówczas w Lublinie studentami z Politechniki Wrocławskiej oraz członkami Sekcji Światłowodowej SKNCh "Alhakest" i KN "Foton". Efektem tej deklaracji stał się późniejszy wyjazd do Wrocławia w ramach warsztatów naukowych będących formą wymiany studenckiej
- maj 2007 - Udział członków Sekcji Światłowodowej SKNCh w Międzynarodowym Sympozjum "Forum Młodych SPIE" w Wildze, w trakcie której członkowie Sekcji organizowali sesję posterową stanowiącą część Dni Wydziałowych w ramach Dni Kultury Studenckiej "Kozienalia 2007". Sesja ta miała za zadanie popularyzować zawód naukowca oraz prezentacje osiągnięć naukowych członków Koła.
- wrzesień 2007 - Udział w IV Lubelskim Festiwalu Nauki, w trakcie którego członkowie SKNCh "Alkahest" promowali Wydział Chemii UMCS poprzez pokazy chemiczne oraz konferencję naukową
- październik 2007 - Udział w Giełdzie Kół Naukowych UMCS
- grudzień 2007 - Rozpoczęcie projektu badawczego "Światłowody świecące bokiem" - jako "efektu ubocznego" badań nad odpowiednim spreparowaniem światłowodów do "fotonowej sukienki"; rozpoczęcie badań nad obrazowodem; udział w Zjeździe Zimowym SS PTChem w Warszawie; dwóch członków SKNCh "Alkahest" - Tomasz Banach oraz Michał Matusewicz - brało udział w anglojęzycznym zjeździe "Why Chemistry!?", który odbył się na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym zaprezentowali poster pt. " The Power of Scients"
- marzec 2008 - Kontynuacja badań nad światłowodami świecącymi bokiem oraz finalizacja "sukni światłowodowej", realizowanej we współpracy ze studentką kulturoznawstwa na UMCS, panią Anną Wendeker; udział w organizacji „Dni otwartych” Wydziału Chemii UMCS, podczas których została zaprezentowana nowa suknia, „Machu Świstu” oraz „Płonące Drzewko Szczęścia”
 
60-lecie SKNCh "Alkahest" - Podsumowanie Działalności
 
W 2006 roku minęło 60 lat Studenckiego Koła Naukowego Chemików "Alkahest".
 
Podsumowanie Działalności w roku 2006:
- Udział członków Koła w Balu Chemika
- 5-9 kwietnia 2006 - Udział członków Koła w Zjeździe Wiosennym SS PTChem w Górach Świętokrzyskich
- Maj 2006 - XXIV Ogólnopolska Wiosenna Szkoła Chemii Wiosna w Kościelisku k. Zakopanego. Szkoła odbyła się pod hasłem „Ekochemia – nowe spojrzenie na stary problem"
49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>