Projekty
Światłowodowe Drzewo Genealogiczne Wydziału Chemii UMCS

 

16 grudnia 2014 roku ukończyliśmy "Światłowodowe Drzewo Genealogiczne Wydziału Chemii UMCS" w ramach Sekcji Światłowodowej naszego Koła. Pomysł na realizację  niniejszego projektu powstał podczas przygotowywania materiałów w ramach obchodów 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Głównym celem projektu było przedstawienie w sposób przestrzenny struktury Wydział Chemii UMCS oraz kierunków rozwoju kolejnych zakładów działających w jego obrębie.

W strukturze światłowodowej drzewa zostały wyróżnione cztery główne gałęzie wskazujące na drogę rozwoju naszego Wydziału. W celu lepszej wizualizacji każda z tych gałęzi podświetlona została innym kolorem. Zrealizowany przez KN Alkahest projekt pełni głównie funkcję informacyjną (nawiązuje do historii rozwoju Wydziału).  Ponadto zastosowanie światłowodów w niniejszym projekcie mocno pokrywa się z naszymi zainteresowaniami oraz działalnością, którą prowadzimy w ramach Sekcji Światłowodowej. 

Więcej…
 
Ogólnopolski Turniej All-chemiczny
 
 

Od 2015 roku organizujemy Ogólnopolski Turniej All-chemiczny, który jest kontynuacją naszej poprzedniej inicjatywy - Turnieju Alchemicznego. Konkurs ten ma charakter drużynowy i jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów gimnazjum. Celem Turnieju jest przełamywanie niechęci do nauk ścisłych, popularyzacja chemii wśród młodzieży, uzupełnianie i pogłębianie wiedzy chemicznej oraz wykorzystanie jej podczas zespołowych prac badawczych.

Większość ludzi kojarzy chemię z wybuchami lub toksycznymi substancjami, wylewanymi do pobliskiej rzeki. Chemia nie jest złem koniecznym czy nudną lekcją w szkole... Chemia to pasjonująca dziedzina nauki, która ciągle popycha świat do przodu! Możliwości, jakie oferuje są ograniczone jedynie przez ludzką wyobraźnię (i czasami aparaturę :P). Chcemy zachęcać do odkrywania chemii na nowo. Liczymy, że "turniejowe szranki" będą miejscem pozwalającym na poszerzenie horyzontów przyszłych naukowców. 

Jak to wszystko"działa"? Zapraszamy do zwiedzania zakładki turnieju.

 
 
Wiedza - najświeższe wiadomości naukowe

 

1 listopada 2014 roku ruszyła nasza nowa strona internetowa: Wiedza - najświeższe wiadomości naukowe. Pomysłodawcą i założycielem strony jest Członek KN Alkahest: Maciej Bielak-Wolanin. Projekt ten realizuje kilka naszych statutowych celów tj. uzupełnianie i pogłębianie wiedzy Członków Koła, wdraża ich do pracy naukowej w zakresie nauk chemicznych oraz popularyzuje zainteresowania naukami chemicznymi. Docelowo na stronie pojawiać się będzie od 10 do 14 artykułów tygodniowo - a więc naprawdę będą one najświeższe :) Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

 
Koziołek światłowodowy

 

 

"Koziołek" światłowodowy to projekt maskotki 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Technologów Przemysłu Chemicznego, który odbył się w Lublinie w dniach 18 - 22 września 2011 roku.

Nasz światłowodowy "koziołek" opiera się przednimi "kopytami" o "liniowy wzór fruktozy", który wspina się po tyczce, podobnie jak winorośl w herbie Lublina. Kolory "symboli atomów" pierwiastków wchodzących w skład fruktozy nawiązują do barw flagi Lublina. Ze świecących się na czerwono światłowodów wykonano "atomy wodoru", z zielonych - "atomy węgla", zaś na biało zaznaczono "atomy tlenu oraz wiązania między atomami".

Projekt ten można było oglądać podczas październikowych spotkań naszego Koła oraz podczas przerw kawowych w trakcie II Ogólnopolskiej Konferencji "Nowoczesne Metody Doświadczalne w Fizyce i Chemii"  

Więcej…
 
Ogród światłowodowy

Projekt ten został zrealizowany jako atrakcja na Dzień Otwartych Drzwi Wydziału Chemii UMCS w 2011 roku. W marcu 2014 "ogród" przeszedł "remont generalny", a to jak wygląda można sprawdzić poniżej :-)

Więcej…
 
"Machu-świstu"

 

Projekt, którego celem było ukazanie, że światłowody mogą mięć dynamiczne zastosowanie. Uzyskaliśmy alternatywne urządzenie mogące być użyte w ramach pokazów "Fireshow, ale bez ognia" albo urządzenie treningowe dla członków grup zajmujących się wspomnianą działalnością.

 

Więcej…
 
Fotoniczna Suknia

Projekt badawczo-kulturalny, zrealizowany we współpracy ze studentką Wydziału Humanistycznego - panią Anną Wendeker. Członek naszego Koła, wybitna artystka z kulturoznawstwa zaprojektowała i uszyła suknię wieczorową, którą otaczać będzie tajemnicza poświata... A My właśnie tworzymy tę poświatę... Efekt naszej pracy można było zobaczyć 28 stycznia 2009 roku podczas Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej.

 

Więcej…
 
Obrazowód

Projekt zrealizowany we współpracy ze studentami z Politechniki Wrocławskiej. Obrazowody są szeroko stosowane jako wzierniki optyczne od choćby w endoskopach w medycynie. Ale czym jest obrazowód i gdzie jeszcze można je znaleść możecie dowiedzieć się z naszej prezentacji...

 

Więcej…
 
Światłowody Świecące Bokiem


Potrzeba jest matką wynalazku, jak mówi ludowa mądrość. Tak samo było w przypadku tego projektu. Poszukujemy metody wymuszenia bocznej emisji światła, ale takiej by była ona równomierna na całej długości światłowodu. Mamy kilka pomysłów i właśnie je badamy... bo przecież miejsc, gdzie można by je zastosować jest wiele.

  

Więcej…