5.12.1978 - Spotkanie Koła


Lucjan Basiura wygłosił referat w obecności uczniów szkół średnich pod opieką p. Sobuś p.Osiak.

W referacie omówiono podział metod chromatograficznych w zależności od rodzaju stosowanej fazy ruchomej i stacjonarnej, podstawy chromatografii w układzie gaz-ciecz oraz zasadnicze dziedziny zastosowania metody analitycznej do analizy produktów petrochemicznych, rozpuszczalników kwasów tłuszczowych.