1978-79 - Działalność


W dniu 15 listopada 1978 roku wybrano zarząd naukowego koła chemików UMCS w Lublinie.

 

Skład Zarządu:

Przewodniczący - Kazimierz Surowiec

V-ce Przewodniczący - Stanisław Semeniuk

Sekretarz - Władysław Miszczak

Przewodniczący K.REW - Grażyna Piecuch

Członkowie zarządu - Andrzej Łopacki, Lucjan Kasiura, Władysław Orzechowski

 

Z upoważnienia obecnego Dziekana Wydziału Matematyki Fizyki Chemii oraz obecnego Dyrektora Instytutu Chemii Opiekunem NKCh został doc. dr Romuald Nasuto. 

 

Na zebraniu omówiono również fazy działalności NKCh w roku akademickim 1978 orz ustalono plan pracy koła na rok akademicki 1978-79

 - Kontynuowanie spotkań i pomoc uczniom szkół średnich

 - Współpraca z kołem chemicznym T.CH w Lublinie

 - Wycieczka do Instytutu Badań Jądrowych w Świerku koło Warszawy

 - Wydanie słowniczka chemicznego opracowanego przez Lucjana Kasiurę

 - Zorganizowanie obozu naukowego w ramach Akcji „Wisła 79”

 - Udział w I Ogólnopolskiej Szkole Chemików w Karpaczu

 

I OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA CHEMIKÓW W KARPACZU:

W dniach 3-10 IV 1979 KNCh Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowało Szkołę Chemików. W spotkaniu wzięli udział członkowie naszego Koła: K. Surowiec oraz J. Bukład, który wygłosił referat pt. "Możliwości teoretycznego wyznaczenia wartości RM substancji przy zastosowaniu trójskładnikowych faz ruchomych w chromatografii cienkowarstwowej". Referat ten powstał w Zakładzie Chemii Fizycznej pod kierunkiem doc. dr hab. J. K. Różyło.