1975 - Studenckie Praktyki Zagraniczne

W dniach od 1 VIII do 21 VIII 1975 roku studenci chemii, członkowie NKCH, przebywali, pod opieką mgr Macias i mgr Nowickiej, na praktyce naukowej na Węgrzech.

Miejscem ich stałego pobytu był Debreczyn. Wykłady i ćwiczenia praktyczne odbywały się w salach Instytutu Chemii Uniwersytetu im. Koshutha. Program praktyki obejmował nie tylko wykłady i ćwiczenia praktyczne ale również zwiedzanie poszczególnych Zakładów Instytutu. W Zakładzie Technologii Chemicznej studenci odbywali zajęcia dotyczące rozdzielania frakcji ropy naftowej, w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Radiochemii poznali budowę i zasadę działania reaktora jądrowego, dowiedzieli się, że część aparatury wykorzystywanej w Zakładach skonstruowana została przez pracowników. Studenci wysłuchali wykładów dotyczących cyklicznych reakcji utleniania i redukcji, absorpcji atomowej, rozdzielania pierwiastków ziem rzadkich, a w dziedzinie technologii - rozdzielania cięższych frakcji ropy naftowej. Przyszłym chemikom umożliwiono zwiedzenie zakładów przemysłowych Debreczyna m.in. Biolgalu - zajmującego się syntezą pochodnych penicyliny.
 
Ale ponieważ nie samą nauką człowiek żyje więc i studenci znaleźli trochę czasu na rozrywki kulturalne. Urządzili wspólnie z węgierskimi znajomymi wieczorek, mieli okazję usłyszeć i zobaczyć znaną grupę "Fonograf", obejrzeć występu uniwersyteckiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz wysłuchać koncertu fortepianowego w Wyższej Szkole Muzycznej.
 
Wyjeżdżali również w okolice Debreczyna. Zwiedzili Hajduszoboszlo, Eger, Miszkolc, Tokaj.
 
Ostatni tydzień swojego pobytu na Węgrzech spędzili studenci w Budapeszcie. Czas swój poświęcili na zwiedzanie miasta, poznanie Zakładów Węgierskiego Instytutu Chemii Akademii Nauk oraz wycieczki nad Balaton i Dunajem do Wyszegradu.
 
Do kraju powrócili ze wspomnieniami serdecznego przyjęcia jakiego doznali od węgierskich przyjaciół.