1966-67 - Zarząd Koła

 

 

1. Lucjan Pawłowski - Przewodniczący

2. Wojciech Markowski - V-ce Przewodniczący

3. Zuzanna Boroch - Sekretarz

4. Marianna Kalbowiak - Skarbnik