1964-65 - Lista członków


Zarząd: 

1. Maria Dąbrowska - Przewodniczący

2. Krzysztof Miduch - V-ce Przewodniczący

3. Elżbieta Szulo - Sekretarz

4. Bogumiła Baran - Skarbnik

5. Halina Rojewska - Bibliotekarz

 

Członkowie: 

 6. Chruścicka Krystyna20. Sawa Józef
 7. Posłuszny Roman21. Synowiecki Józef
 8. Rusak Anna22. Nowak Antonina
 9. Samosiuk Anna23. Kamińska Maria

10. Szantula Jan

24. Rajczyk Antoni

11. Szacher Tadeusz

25. Mierzejewski Mieczysław
12. Bartnik Krystyna26. Stasiewicz Anna
13. Machnio Anna27. Piskorek Maria
14. Świetluk Wiktor28.  Wojakowska Jadwiga
15. Krawczyk Mieczysław29. Boroch Zuzanna
16. Cieślak Maria30. Wojasiewicz Wiesław
17. Baran Bogumiła31. Szymański Marian
18. Pac Janina32. Drozda Wiktor
19. Borowiecki Tadeusz  

 

 Osiągnięcia:

1. Wycieczka do Zakładów Farmaceutycznych w Tarchownie

2. Udział w VII Ogólnopolskim Zjeździe Kół Chemików w Poznaniu.

Zgłoszone referaty:

- "Otrzymanie preparatów lantanowców lekkich wysokiej czystości" - Roman Posłuszny (zdobył I-wsze miejsce)

- "Metoda różnicowej analizy termograficznej -Wiktor Świetluk

- "Badanie nad esterazami u Galleria Mellonellel" - Józef Sawa

3. Opracowanie audycji do radia akademickiego - Cieślak Maria