Co nowego?

 

UWAGA! ZAKŁADKA "TEMATYKA" ZOSTAŁA ZAKTUALIZOWANA DNIA 18.04.2019 ( dodano materiały uzupełniające na II etap) 

 

SKŁAD KOMITETU GŁÓWNEGO I KOMITETU ORGANIZACYJNEGO V-go OTA 

SKŁAD KOMISJI PLAKATOWEJ V-go OTA  

Szanowni Państwo


Rozpoczynamy rejestrację drużyn na V Ogólnopolski Turniej All-chemiczny. Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem Turnieju, który m.in. został dostosowany do obowiązujących przepisów (RODO). W szczególności prosimy zwrócić uwagę na:

  1. zmianę adresu poczty elektronicznej, na który należy wysyłać zgłoszenia,

  2. zmianę sposobu zgłaszania drużyn (drużyna może być teraz zgłoszona wyłącznie przez Opiekuna; wymagane jest również załączenie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych),

  3. zmianę polegającą na tym, iż dana drużyna może mieć tylko jednego Opiekuna,

  4. zmianę formatu plakatów z A1 na A0,

  5. zmianę, polegającą na tym, iż tytuł posteru ustala drużyna dostosowując go do problematyki podanej w aneksie (zgodność tematu z podaną problematyką będzie brana pod uwagę podczas oceny posterów przez Komisję Plakatową).

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w Regulaminie i załącznikach. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Prosimy również o zgłaszanie wszelkich niejasności, nieścisłości, braków na stronie itp.

Z poważaniem -

Komitet Główny V OTA