Co nowego?

 

 Uprzejmie przypominamy, aby uczestnicy I etapu IV OTA zabrali ze sobą długopisy oraz kalkulatory.

 

Skład Komitetu Głównego oraz Komitetu Organizacyjnego

 IV Ogólnopolskiego Turnieju All - Chemicznego  

  

                                                                                            

 


Zakres materiału obowiązujący na IV Ogólnopolskim Turnieju All - Chemicznym

Zakres materiału, który będzie obowiązywał na IV edycji OTA, to zakres określony w „Podstawie programowej nauczania chemii w zakresie rozszerzonym”, do której link znajduje się tutaj.

Dodatkowo rozszerzoną wiedzę uczniowie powinni nabyć w zakresie technologii chemicznej związków azotu, jak również w zakresie katalizy. Katalizę stosuje się bowiem w większości procesów technologicznych. W szczególności należy zwrócić uwagę na technologiczne aspekty produkcji następujących związków:

 

  • amoniaku (w tym również gazu syntezowego, wykorzystywanego do jego produkcji)
  • kwasu azotowego
  • mocznika
  • saletry amonowej
  • melaminy
Nagroda specjalna
 
Informujemy, że od bieżącego roku szkolnego laureaci naszego Turnieju otrzymają również nagrodę specjalną, którą jest indeks UMCS na dowolną specjalność realizowaną przez Wydział Chemii UMCS. W praktyce oznaczać to będzie, że Laureaci przyjmowani będą na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.