Co nowego?

 

Skład Komitetu Głównego oraz Komitetu Organizacyjnego

 IV Ogólnopolskiego Turnieju All - Chemicznego 

Komitet Główny:                                                                                             

1. dr hab. Piotr Borowski - Przewodniczący                                                         

2. dr hab. Ryszard Maciej Janiuk - Członek                                                         

3. dr hab. Renata Łyszczek - Członek                                                                                   

4. prof. dr hab. Janusz Ryczkowski - Członek                                                       

5. dr hab. Cecylia Wardak - Członek                                                                   

6. Agnieszka Czubacka - Członek

7. Karolina Gąsior - Członek

 

Komitet Organizacyjny: 

1. dr Jacek Patkowski - Opiekun naukowy

2. mgr Katarzyna Domańska - Przewodnicząca

3. Marta Kalbarczyk

4. Ilona Kusz

5. Maciej Świtka

 


Zakres materiału obowiązujący na IV Ogólnopolskim Turnieju All - Chemicznym

Zakres materiału, który będzie obowiązywał na IV edycji OTA, to zakres określony w „Podstawie programowej nauczania chemii w zakresie rozszerzonym”, do której link znajduje się tutaj.

Dodatkowo rozszerzoną wiedzę uczniowie powinni nabyć w zakresie technologii chemicznej związków azotu, jak również w zakresie katalizy. Katalizę stosuje się bowiem w większości procesów technologicznych. W szczególności należy zwrócić uwagę na technologiczne aspekty produkcji następujących związków:

 

  • amoniaku (w tym również gazu syntezowego, wykorzystywanego do jego produkcji)
  • kwasu azotowego
  • mocznika
  • saletry amonowej
  • melaminy
Nagroda specjalna
 
Informujemy, że od bieżącego roku szkolnego laureaci naszego Turnieju otrzymają również nagrodę specjalną, którą jest indeks UMCS na dowolną specjalność realizowaną przez Wydział Chemii UMCS. W praktyce oznaczać to będzie, że Laureaci przyjmowani będą na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.