XII Lubelski Festiwal Nauki 2015

W dniach 21-22 września 2015 członkowie Koła Naukowego "Alkahest" wzięli czynny udział w XII Lubelskim Festiwalu Nauki.

21 września przeprowadziliśmy w dwóch sesjach specjalne pokazy chemiczne pt. "Bez wybuchu dzień stracony". Niewątpliwie osiągnęliśmy sukces, bo nasza publiczność liczyła ponad 400 osób! Przedstawiona przez nas historia ognia rozpoczęła się od doświadczenia z chemiczną "pochodnią", a skończyła się na "grzybie atomowym" (budynek Wydziału Chemii przetrwał :P) Mimo że "rozpętaliśmy małe, ogniste tornado", to udało się nam także zaprezentować także "ręce fakira", cytrynę w roli "miotacza ognia" i "igły do balonów", "ognie bengalskie" i szczekającego psa". Wyjaśniliśmy, dlaczego z nitrogliceryną nie ma żartów i wolimy się zabawić ze "wstydliwą kroplą" i "fleszem". W pokazach udział wzięli: Ilona Sadok, Maciej Bielak-Wolanin, Kinga Kruk oraz Łukasz Surma.

22 września Maciej Bielak-Wolanin przygotował interesujący wykład-dyskusję pt. "Alkohol - niewinna używka czy twardy narkotyk?", na którym również zebrała się niemała publiczność.

W dniu zakończenia festiwalu nasze pokazy zostały nagrodzone festiwalowym Noblem za najlepszy projekt!

 

 Zapraszamy do galerii: