XXXII Zjazd Wiosenny SS PTChem 2015

Tegoroczny XXXII Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbył się w Dobieszkowie k. Strykowa w dniach 22-26 kwietnia 2015 roku. Nasze Koło reprezentowały: Magdalena Tabor, Marta Frelik, Magdalena Senderowska oraz Julia Szpakowska. Przedstawione postery:

Magdalena Tabor, Zastosowanie techniki HS-SPME do oznaczania składników olejków eterycznych

Marta Frelik, Woltamperometria stripingowa z wykorzystaniem kompozytowej elektrody zawierającej nanocząstki złota w analizie śladowej metali

Magdalena Senderowska, Neutralizacja odpadów promieniotwórczych

Julia Szpakowska, Wykorzystanie technik jądrowych do badań archeologicznych