IV Ogólnopolska Szkoła Chemii "Krasnobród '96"

W dniach 24-28 kwietnia 1996 roku odbyła się IV Ogólnopolska Szkoła Chemii "Krasnobród '96" zorganizowana przez Koło Naukowe Chemików UMCS.
 
Wzięli w niej udział pracownicy naukowi:
1. dr hab. B. Gawdzik (UMCS)
2. dr hab. inż. M. Soroka (PWr)
3. dr W. Stefaniak (UMCS)
4. mgr K. Soroka (PWr)
 
Sponsorem Szkoły był inż. J. Nitka (SYL&Ant Instruments)
 
W zajęciach uczestniczyli studenci z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
Nagrody przyznane podczas Szkoły:
-za najlepszy referat: ex aequo Grzegorz Żukociński (UAM) - "Niemyte Dusze-czy Witkacy miał rację?" oraz Rafał Kalityński (UMCS) - "Czy mieszkamy źle-syndrom chorego budynku (SBS)".
-za najlepszy poster: Joanna Dargiewicz, Elżbieta Kogut, Grzegorz Nowicki (UMCS) - "Analiza olejku pomarańczowego przy użyciu GC-MS".