Plakaty naukowe

 

 
 
 
Uczestnicy IV OTA wybierają jeden z podanych niżej tematów i przygotowują poster wg wytycznych określonych w załączniku 3. Nie dopuszcza się modyfikacji tematów przez uczestników Turnieju.

Tematy posterów obowiązujących na IV Ogólnopolskim Turnieju All - chemicznym:
Azotan amonu – metody otrzymywania, właściwości i zastosowanie,
Amoniak – ewolucja metod otrzymywania,
Gaz syntezowy jako surowiec do dalszych syntez chemicznych,
Katalizatory syntezy związków azotowych,
Kwas azotowy(V) jako produkt w syntezie nieorganicznej,
Melamina – metody otrzymywania, właściwości i zastosowanie,
Produkcja i wykorzystanie nawozów azotowych w Polsce,
Mocznik – metody otrzymywania, właściwości i zastosowanie,
Ignacy Mościcki – naukowiec i prekursor przemysłu azotowego w Polsce,
Grupa Azoty S.A. – największy koncern chemiczny w Polsce,
„Zielona chemia” w otrzymywaniu nawozów azotowych,
Saletry – azotany o znaczeniu gospodarczym 

 

 

Załącznik 3 - zasady oceniania plakatów naukowych
 Elektroniczne wersje szablonów plakatów naukowych z możliwością edycji w programie Microsoft PowerPoint: 

1.Szablon plakatu naukowego do edycji - czarny.pptx (rozmiar: 263 KB)
2.Szablon plakatu naukowego do edycji - biały.pptx (rozmiar: 270 KB)
3.Przykładowy plakat naukowy - do edycji.pptx (rozmiar: 2,5 MB)

 

Gotowy plakat należy "zapisać jako" w formie pliku PDF, który można potem wydrukować w drukarni wielkoformatowej. Odpowiedzialność za realizację oraz koszt wydruku ponoszą Uczestnicy lub szkoła, którą reprezentują.  

Plakat naukowy - wymagania techniczne:

Wymagany format plakatu to A1 (84,1 cm × 59,4 cm; orientacja pionowa). Dodatkowo zaleca się, by dostarczone przez Uczestników Turnieju plakaty spełniały następujące wymagania:

a) marginesy: zewnętrzne 3 cm,

b) tytuł plakatu: rozmiar czcionki 80-100,

c) podtytuły: rozmiar czcionki 30-40,

d) tekst zwykły: rozmiar czcionki 25-30,

e) podpisy rysunków i tabel oraz literatura: rozmiar czcionki 10-15,

f) czcionki: Arial, Calibri, Cambria, Monotype, Corsiva lub inne czcionki szeryfowe.


  

 

Plakaty naukowe wyróżnione podczas Turnieju All - chemicznego 2014: