Tematyka

  Z radością informujemy, iż została wybrana tematyka
IV Ogólnopolskiego Turnieju All - Chemicznego
 
Każda edycja Turnieju ma swoje hasło przewodnie. Przykładowo, hasłem III Ogólnopolskiego Turnieju All-Chemicznego (rok 2016/17) była „Radiochemia” dla uczczenia 150. rocznicy urodzin Patronki naszego Uniwersytetu, Marii Curie-Skłodowskiej.
 
W tym roku obchodziliśmy setną rocznicę powstania czasopisma „Przemysł Chemiczny”. Czasopismo to od roku 1964 znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej jako jedno z kilku tylko polskich czasopism. Ponadto 1 grudnia 2017, a więc w bieżącym roku szkolnym, przypada 150 rocznica urodzin Ignacego Mościckiego, profesora, wybitnego polskiego chemika, budowniczego polskiego przemysłu chemicznego, założyciela w/w czasopisma (początkowo pojawiającego się pod nazwą „Metan”) i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939.
 
Tak więc TECHNOLOGIA CHEMICZNA jako hasło przewodnie IV edycji wydaje się naturalnym wyborem. 
 
Załącznik 4 - Tematyka konkurencji i zalecana literatura.pdf