Tematyka
 Zagadnienia obowiązujące podczas II etapu
IV Ogólnopolskiego Turnieju All-Chemicznego
 

Na II etapie IV OTA (konkurencja laboratoryjna) tematyka zadań dotyczyć będzie m.in.:

oznaczania jakościowego i ilościowego związków (np. wykrywanie kationów i anionów wchodzących w skład nawozów, ilościowe oznaczanie zawartości substancji w nawozach),

identyfikacji związków organicznych (reakcje charakterystyczne i podstawowa interpretacja widm 1H NMR),

identyfikacji substancji na podstawie analizy chromatograficznej (chromatografia cienkowarstwowa – TLC),

składu gazów wydechowych w silnikach spalinowych, działania trójfunkcyjnego katalizatora samochodowego, kwaśnych deszczy, powstawania dziury ozonowej oraz przyczyn i skutków jej obecności.

Tak więc tematyka w dużej mierze odpowiada zagadnieniom związanym z przemysłem chemicznym, obejmuje również inne dziedziny wiedzy chemicznej, w których laureat konkursu powinien umieć się „poruszać”. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa materiały pomocnicze do przeanalizowania. Są to:

podstawy miareczkowania (plik miareczkowanie.pdf),

podstawy spektroskopii 1H NMR wraz z przykładem interpretacji widma (plik  nmr.pdf),

podstawy metod chromatograficznych (plik chromatografia.pdf) oraz linki do stron:

https://prezi.com/g4nhqu4tbkja/podstawy-chromatografii/

https://prezi.com/lpxl_ko7iyjw/chromatografia/# .

Naturalnie polecamy również podstawowe podręczniki w dziedzinie. Są to np.:

J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN (dowolne wydanie),

Z. Szmal, T. Lipiec, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL  (dowolne wydanie),

W. Zieliński, A. Rajca (redaktorzy), Metody Spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT (dowolne wydanie).

 
 Tematyka IV Ogólnopolskiego
Turnieju All-Chemicznego
 
Każda edycja Turnieju ma swoje hasło przewodnie. Przykładowo, hasłem III Ogólnopolskiego Turnieju All-Chemicznego (rok 2016/17) była „Radiochemia” dla uczczenia 150. rocznicy urodzin Patronki naszego Uniwersytetu, Marii Curie-Skłodowskiej.
 
W tym roku obchodziliśmy setną rocznicę powstania czasopisma „Przemysł Chemiczny”. Czasopismo to od roku 1964 znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej jako jedno z kilku tylko polskich czasopism. Ponadto 1 grudnia 2017, a więc w bieżącym roku szkolnym, przypada 150 rocznica urodzin Ignacego Mościckiego, profesora, wybitnego polskiego chemika, budowniczego polskiego przemysłu chemicznego, założyciela w/w czasopisma (początkowo pojawiającego się pod nazwą „Metan”) i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939.
 
Tak więc TECHNOLOGIA CHEMICZNA jako hasło przewodnie IV edycji wydaje się naturalnym wyborem. 
 
Załącznik 4 - Tematyka konkurencji i zalecana literatura.pdf